Kontakt

Niepubliczny Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli LOGIKOS
ul. Mickiewicza 1/3
37-310 Nowa Sarzyna

kom. 600 383 984
kom. 696 193 691
tel. 17 241 27 63 po godz.16-tej

Współpracujemy

Szanowni Państwo!


Dziękuję za odwiedzenie naszej strony internetowej i zachęcam Państwa do zapoznania się z ofertą szkoleniową Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w roku szkolnym 2013/2014.

Organizujemy:

Szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów

  1. Organizacja w przedszkolu i szkole pomocy psychologiczno - pedagogicznej zgodnie z wymaganiami MEN.
  2. Sylabowe metody nauki czytania w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej.
  3. Kontrola zarządcza w placówkach oświatowych - praktyczne aspekty jej wdrażania. Szkolenie dla oświatowej kadry kierowniczej.

Warsztaty dla rad pedagogicznych i grup nauczycieli

  1. Diagnoza przedszkolna i wczesnoszkolna przyczyn trudności w nauce i opracowanie indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka lub zajęć korekcyjno – kompensacyjnych.
  2. Zasady tworzenia i konstruowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno - Terapeutycznego (IPET) dla uczniów niepełnosprawnych w szkole ogólnodostępnej.
  3. Organizacja procesu terapeutycznego dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w szkole podstawowej i gimnazjum.

Kurs kwalifikacyjny

  • Kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej (dwa semestry)

Studia podyplomowe

  • Diagnoza i terapia pedagogiczna (trzy semestry) 

Zależy nam, aby Ośrodek jak najlepiej spełniał Państwa oczekiwania, dlatego wszelkie uwagi o organizowanych szkoleniach będą bardzo cennymi sugestiami, zmierzającymi do podnoszenia jakości świadczonych usług.

Serdecznie pozdrawiam

Dyrektor Ośrodka